Giải pháp quản lý hệ thống phân phối DMS One

Tổng đài Viettel
Giới thiệu
Hệ thống cung cấp các dữ liệu trực tuyến về kết quả bán hàng, vị trí và lộ trình bán hàng, giúp người quản lý giám sát bán hàng hiệu quả; nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu chi phí tồn kho.

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO NHÀ CUNG CẤP
- Giám sát chặt chẽ hệ thống bán hàng.
- Thông tin được quản lý xuyên suốt.
- Quản lý hiệu quả các chương trình bán hàng và hỗ trợ bán hàng.
- Thu thập số liệu bán hàng, thị trường một cách tức thời.
- Giảm thiểu công tác tổng hợp báo cáo.
- Quản lý và kiểm soát hoạt động bán hàng, tồn kho tại các NPP một cách hiệu quả.
- Công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đánh giá kênh bán hàng, hiệu quả nhân sự bán hàng.

CHO NGƯỜI QUẢN LÝ
- Quản lý công việc hàng ngày của nhân viên cấp dưới.
- Quản lý lộ trình các nhân viên cấp dưới.
- Tăng hiệu quả bán hàng của nhân viên cấp dưới.
- Theo dõi tiến độ thực hiện doanh số bán hàng tại địa bàn quản lý một cách tức thời.
- Hỗ trợ tối đa trong việc giúp đỡ, đào tạo, huấn luyện nhân viên cấp dưới.
- Nắm bắt thông tin thị trường và các phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng.

CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
- Công cụ bán hàng đắc lực.
- Tự động công việc bán hàng (chấm trưng bày, lấy thông tin tồn kho, đặt đơn hàng).
- Tra cứu thông tin về khuyến mãi, sản phẩm, tư vấn khách hàng.
- Nắm được chỉ tiêu, tiến trình công việc trong ngày, tháng.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc.
- Nâng cao hình ảnh của công ty.
- Giảm báo cáo, tổng kết số liệu thủ công vào cuối ngày.

CHO NHÀ PHÂN PHỐI
- Được trang bị công cụ quản lý hoạt động bán hàng.
- Quản lý tồn kho sản phẩm một cách tức thời.
- Quản lý công nợ và được cảnh báo về các khách hàng có công nợ đến hạn phải trả hoặc quá hạn.
- Hệ thống báo cáo quản lý.
- Cập nhật thông tin từ nhà cung cấp một cách tức thời.

Chính sách giá cước

- Hình thức thanh toán: Bằng thẻ cào Viettel.
- Giá bán tính theo số lượng account đăng ký theo tháng (đơn vị tính VNĐ), cụ thể:

STT

Giá dịch vụ

Thời gian cam kết sử dụng

Đơn vị tính

Gói Basic

Gói Advance

I

Phí khởi tạo tài khoản cho doanh nghiệp (1 lần duy nhất)

2.000.000

2.000.000

II

Phí thuê bao

1

Gói DMS.ONE

3 Tháng

1 User

450.000

240.000

2

6 Tháng

1 User

780.000

420.000

3

12 Tháng

1 User

1.200.000

720.000

III

Gói 3GDMS

1 Tháng

1.2GB/TB

50.000

50.000

Đánh giá

DMS.ONE phù hợp với tất cả các doanh nghiệp có hệ thống Kênh phân phối, giúp cung cấp các dữ liệu trực tuyến về kết quả bán hàng, vị trí và lộ trình bán hàng, giúp người quản lý giám sát bán hàng hiệu quả; nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu chi phí tồn kho.