DATA 3G/4G

CÁC GÓI DATA THEO THÁNG HOT

Bảng 1

Gói V120 V120C ST120K ST90
Sử dụng 2GB/ngày + Nội mạng free dưới 20 phút+ Ngoại mạng miễn phí 50 phút/tháng 2GB/ngày + Nội mạng dưới 20 phút(tối đa 1000p)+ Ngoại mạng 50 phút/tháng 2GB/ ngày tốc độ cao
Miễn phí data truy cập ứng dụng TV360
30GB (1GB/ ngày) tốc độ cao
Giá gói 120.000đ/30 ngày 120.000đ/30 ngày 120.000đ/30 ngày 90.000đ/30 ngày
Cú pháp soạn tin nhắn

V120 [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: V120 DT 9123

V120C [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: V120C DT 9123

ST120K [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: ST120K DT 9123

ST90 [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: ST90 DT 9123

 

Bảng 2

Gói ST70 V120N ST90N UMAX90
Sử dụng 15GB/tháng(500MB/ngày) tốc độ cao 4GB/ngày + Nội mạng free dưới 20 phút+ Ngoại mạng miễn phí 50 phút/tháng 120GB/tháng(4GB/ngày tốc độ cao) Không giới hạn lưu lượng tốc độ cao
Giá gói 70.000đ/30 ngày 120.000đ/tháng 90.000đ/30 ngày 90.000đ/30 ngày
Cú pháp soạn tin nhắn

ST70 [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: ST70 DT 9123

V120N [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: V120N DT 9123

ST90N [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: ST90N DT 9123

UMAX90 [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: UMAX90 DT 9123

 

Bảng 3

Gói V200C V150C V150N ST150K
Sử dụng 15GB/tháng(500MB/ngày) tốc độ cao 4GB/ngày + Nội mạng free dưới 20 phút+ Ngoại mạng miễn phí 50 phút/tháng 120GB/tháng(4GB/ngày tốc độ cao) Không giới hạn lưu lượng tốc độ cao
Giá gói 200.000đ/30 ngày 150.000đ/30 ngày 150.000đ/tháng 150.000đ/30 ngày
Cú pháp soạn tin nhắn

V200C [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: V200C DT 9123

V150C [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: V150C DT 9123

V150N [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: V150N DT 9123

ST150K [khoảng trắng] DT gửi 9123

Ví dụ: ST150K DT 9123